AKTUELT

Artikler fra Fonden Sparta

I en gruppe er du ikke alene

Fonden Sparta har stor succes med gruppeterapiforløb blandt de unge beboere. De føler sig set og forstået og oplever, at de ikke er alene og anderledes. Her kan de støtte og hjælpe hinanden. Alt sammen understøtter den positive udvikling

Image-empty-state.png

Udenom magten - ind i kontakten

I Fonden Spartas voksenafdeling, der har plads til ni beboere, er det menneskesynet som gør forskellen. Fonden Sparta kan rumme alle og ingen skal passe ned i kasser; hverdagen bliver i stedet tilpasset den enkelte borger og dagsformen

Image-empty-state.png

Gode resultater med Neurofeedback

Fonden Sparta arbejder målrettet med Neurofeedback som en del af behandlingen af blandt andet ADHD, ADD, problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Både personale og beboere oplever stor og god effekt af træningen

Image-empty-state.png

Menneskesynet gør forskellen

Mogens Østergaard har været med siden begyndelsen hos Fonden Sparta, og selv efter 10 år glæder han sig over sin arbejdsplads. Over den forskel mentalisering og menneskesynet gør for de unge – og også for medarbejderne

Image-empty-state.png

Tæt på hele tiden

For voksne med massive problemstillinger, som psykiatriske lidelser eller måske en kriminel historie, gør SpotOn, Spartas særlige kontaktteam, en forskel med sit positive menneskesyn, de gode relationer og muligheden for støtte 24/7

Image-empty-state.png

Ikke alene med angsten

Gruppeterapi giver gode resultater hos Fonden Sparta, hvor de unge glæder sig over oplevelsen af ikke at være alene med problemerne. To medarbejdere har netop afsluttet uddannelsen som Cool Kids-vejledere hos Seminar.dk og har store forventninger til dette ekstra redskab til angstbehandlingen

Image-empty-state.png

Stor ros til medarbejderne – midt i en Corona-tid

Da Corona-virus lukkede verden, fortsatte ikke bare sygeplejerskerne på arbejde; det gjorde for eksempel også medarbejderne på landets socialpædagogiske opholdssteder. Hos Fonden Sparta har ingen hverken borgere eller medarbejdere været smittet med Corona. Daglig leder Pia Ernst roser medarbejderstaben for deres indsats i en kompliceret tid

Image-empty-state.png

Gode relationer og hjælp 24/7

Når anbragte unge flytter i egen bolig, er der ofte stadig behov for støtte. Hos SpotOn, Spartas særlige kontaktteam, gør et positivt menneskesyn, de gode relationer og muligheden for støtte 24/7 forskellen for mange unge

Image-empty-state.png

Konflikter håndteres nænsomt

Fonden Sparta uddanner medarbejderne efter Durewall-metoden, som lærer dem at arbejde med – og ikke imod – kroppens naturlige bevægemønster. Denne helt unikke metode bygger på en humanistisk indstilling og en etisk optræden med mennesket i centrum Det lyder måske lidt vildt, at den japanske selvforsvarsteknik jiu-jitsu indgår i en måde at håndtere konflikter i sammenhænge, hvor der kan forekomme vold og trusler.

Image-empty-state.png

EMS – et fantastisk redskab til at hjælpe

Fonden Sparta uddanner medarbejdere i Emotional Mentalizing Scale, som gør det nemmere at planlægge den bedste pædagogiske indsats. - Det er et virkelig effektivt redskab i vores arbejde, siger afdelingsleder Bekim Ferati, der selv har taget uddannelsen.

Image-empty-state.png

Certificering i EMS - Emotionel Mentalizing Scale.

“Mentalisering handler om indersider” - Emotionel Mentalizing Scale - EMS

Image-empty-state.png

Seksualvejleder på Fonden Sparta

Mit navn er Tina Ozaki. Jeg er i November 2019 blevet uddannet seksualvejleder, fra Egmont Højskolen i Hou, som er den ældste og største efteruddannelse af sin art i Europa med 195 undervisningslektioner.

Image-empty-state.png

Intern undervisningsdag for personalet

Sparta havde den 6. december en intern undervisningsdag for personalet med følgende tema:
”Integreret behandling;
Den neurosekvensielle tilgang, mentalisering og neurofeedback”

Image-empty-state.png

Mentalisering - det er bare cool

“Skam er en smertefuld opfattelse af at være forkert og føle, at man ikke er værd at elske. En dvælen ved egne fejl og ikke mindst følelsen af ufrivilligt at få eksponeret disse fejl for omverdenen”

Image-empty-state.png

Fonden Sparta deltager i National YLS/CMI dag.

Tre personale fra Fonden Sparta deltager den 28.11.2018 ved den Nationale YLS/CMI - dag hos Socialstyrelsen.

Image-empty-state.png

Fonden Sparta temaaften.

Mandag den 26. November afholdte Fonden Sparta i samarbejde med Center for Rusmiddel i Ikast en temaaften til vores fantastiske unge.

Image-empty-state.png

Undervisningsdag med Center for Mentalisering.

Fredag den 23.11.2018 afholdte Fonden Sparta endnu en undervisningsdag sammen med Center for Mentalisering. Det er dag 3 ud af 5 dage, hvor Spartas personale kommer gennem grunduddannelsen ved Mentalisering.

Image-empty-state.png

Fonden Sparta har i denne uge 13 medarbejdere på diplomgivende NADA-kursus.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men er en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk

Image-empty-state.png

IFUAM (Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere)

I weekenden var to medarbejdere på IFUAM.

Image-empty-state.png

Undervisningsdag med Center for Mentalisering

Temaet for undervisningsdagen er Skam og skyld, og temadagen afholdes onsdag den 20. november kl. 9.00 – 15.00 - underviser Mette Mørk Nielsen

Image-empty-state.png

Inspirationsdag hos socialstyrelsen

Jan Spicker (Stifter af Fonden Sparta) deltog den 13 november til en inspirationsdag hos Socialstyrelsen. Jan var blevet inviteret til at fortælle omkring Spartas erfaringer med den socialpædagogiske metode: PAV.

Image-empty-state.png

NEUROFEEDBACK TRÆNERE ER NU AT FINDE HOS SPARTA

Neurofeedback trænere er nu at finde hos Sparta.
Neurofeedback – også kaldet EEG træning - er en evidensbaseret metode til træning af hjernens funktion.

Image-empty-state.png

SAMARBEJDE MED CENTER FOR MENTALISERING

Samarbejde med Center for Mentalisering.

Image-empty-state.png

MASTER I MEDIATION

I 2016 blev 3 personale uddannet som mediator hos Crossing Cultures.

Image-empty-state.png

”DEN NEUROSEKVENTIELLE MODEL I PRAKSIS”

”Den neurosekventielle model i praksis”
- Eksempler og forståelse af ”the functional brain map” med særligt fokus på overgangen fra brain map til praksis

Image-empty-state.png

HAP TILBUD PÅ FONDEN SPARTA - HVAD ER DET ?

På Fonden Sparta har vi 4 uddannet behandlere. HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er udviklet, og videreudviklet, i Sverige siden 1980 af psykolog Thomas Lundqvist og Dan Erricsson.

Image-empty-state.png

MI - DEN MOTIVERENDE SAMTALE

Fonden Sparta har i flere omgange haft samarbejde med Kognitiv Center Århus. Det sidste forløb har fire personale fra Fonden Sparta været på kursus i den Motiverende samtale.

Image-empty-state.png

MENTALISERING OG ORGANISATIONEN

En super spændende dag med Center for Mentalisering.

Image-empty-state.png

TRE HAP UDDANNEDE

Fonden Sparta har allerede fået tre uddannede ved Danske Cannabisbehandler i HAP.

Image-empty-state.png

SUPER DAG MED CENTER FOR MENTALISERING

En super spændende dag med Center for Mentalisering.

Image-empty-state.png

FOKUS PÅ KERNEYDELSEN

Det sidste år har Fonden Sparta opkvalificeret personalet i relation til bedre at kunne håndtere og støtte unge med misbrugsproblematikker.

Image-empty-state.png

FAGLIGDAG MED CENTER FOR INTEGRATION

Faglig dag med Center for integration.

Image-empty-state.png

MENTALISERINGSBASERET MILJØTERAPI.

Samarbejde med Center for Miljøterapi.

Image-empty-state.png

STOR FAGLIG KONFERENCE OM BORDERLINE

To personale fra Fonden Sparta deltog den 7. Februar på Borderline konferencen.

Image-empty-state.png

OPSTART PÅ HAP

I dag starter 5 personale på HAP uddannelsen. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

Image-empty-state.png

SAMARBEJDE MED CENTER FOR MENTALISERING 2017

Fonden Sparta har i 2017 indgået endnu et samarbejde med Center for Mentalisering. I første omgang vil Center for Mentalisering lave et introduktionsforløb for nye ansatte over 5 dage. Dette skal naturligvis også ses som et ”Brush –Up” for de øvrige medarbejdere.

Image-empty-state.png

COMPASSION FOKUSERET LEDELSE

Fredag den 2. december afholdte Fonden Sparta en inspirationsdag for ledelsen. Temaet i år var compassionfokuseret ledelse.

Image-empty-state.png

TO YDERELIGERE ANSATTE ER STARTET PÅ MISBRUGSUDDANNELSEN

To ansatte mere fra Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere - IFUAM

Image-empty-state.png

MENTALISERINGS BOOST PÅ FONDEN SPARTA

Onsdag den 24. og Torsdag den 25. August afholdte Fonden Sparta det sidste mentaliseringsforløb for Spartas ansatte.

Image-empty-state.png

INSPIRATIONSDAG PÅ FONDEN SPARTA

Torsdag den 15. september afholder Fonden Sparta en inspirationsdag for vores samarbejdspartnere. Dagen tager afsæt i to utrolig spændende og relevante oplæg, som helt sikkert tilbyder inspiration til morgendagen med bl.a. opdateret viden om innovation og ledelse.

Image-empty-state.png

FONDEN SPARTA STARTER PÅ MISBRUGSUDDANNELSE

To ansatte på Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere - IFUAM

Image-empty-state.png

MENTALISERING SOM REDSKAB I LEDELSE

Onsdag den 8. Juni 2016 havde Sparta et internt kursusforløb med Center for Mentalisering. Med temaet: Mentalisering som redskab i ledelse.

Image-empty-state.png

VI KAN REDDE LIV

Fonden Sparta har påbegyndt Førstehjælp samt basis brandbekæmpelse for alle medarbejdere.

Image-empty-state.png

ART PÅ FONDEN SPARTA

På Spartas interne skole undervises der i ART: Aggression Replacement Training.
ART er et 10 ugers evidens og gruppebaseret program, hvor vi arbejder med deltagernes aggressioner.

Image-empty-state.png

"STYRKET INDSATS"

Hvad er ”Projekt styrket indsats overfor anbragte børn”?

Image-empty-state.png

MEDIATORER

Tre personale er i dag opstartet Mediator uddannelsen hos Crossing Cultures.

Image-empty-state.png

HELDAGSKONFERENCE OM PSYKISK TRAUME OG MENTALISERING

Onsdag den 23. september deltog 8 personale fra Sparta på denne heldagskonference.

Image-empty-state.png

INSPIRATIONSDAG PÅ FONDEN SPARTA

Torsdag den 24. september afholder Fonden Sparta en inspirationsdag for vores samarbejdspartnere

Image-empty-state.png

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018