top of page

OPSTART PÅ HAP

Fonden Sparta

25. jan. 2017

I dag starter 5 personale på HAP uddannelsen. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

Samlet set, udgør uddannelsen 3,5 undervisningsdag og løber over 4 måneder. Indledningsvis 2 hele og sammenhængende dage. Herefter, og med ca. 1 måneds mellemrum, 3 halve dage. De 2 indledende er en gennemgang af teorien bag metoden og selve metoden. Her gennemgås følgende:

• Cannabis – rusmidlet egenskaber og effekter (farmakokinetik)
• Hvem misburger og hvem bliver afhængig?
• Kognitiv funktionsnedsættelse
• Afgiftningens tre faser
• Behandlerprofil/tilgang
• Organisatorisk problem
• Kundskabskilder og netværket
• Gennemgang af manual/metode og samtaleteknik
• Vurderingsværktøj
• Hvordan får man klienter
• Tilgang og obligatoriske indslag
• Temaer og spørgsmål under HAP
• Inddragelse af familie og netværk
• Tilpasning til forskellige målgruppe
• SOC og SCL90 værktøjer

Uddannelsen gør personalet i stand til:

• At demonstrere cannabiskundskab, der skaber motivationsforandring
• At arbejder sig ”under radaren” og skabe ny indsigt, der giver hashrygeren forudsætninger for at vælge hashen fra
• At gennemfører en kognitiv (manualbaseret) behandling, der kan afvikle et hashmisbrug
• At genoptræne den tabte kognition og dermed sikre hashstop på lang sigt

Læs mere på: https://www.danskecannabisbehandlere.dk/da/uddannelsen-209

bottom of page