top of page

Hvad er det?

NMT er en udredning der skal præcisere en behandling specifikt til den enkelte unge; det er en samling af viden fra pædagogisk observation, psykomotorik, psykiatri og psykologi.

 

Udredningen beskriver den unges ressourcer indenfor forskellige områder som sanseintegration, kognition, emotionsregulering og relationskompetencer. Den giver også et mål for den unges evne til top-down regulering, der sammen med den øvrige del af udredningen bl.a. kan danne baggrund for at give en vurdering af, hvorvidt vedkommende kan profitere af traditionel samtaleterapi, psykomotoriske aktiviteter, miljøterapi osv.. Udredningen indeholder således også anbefalinger til behandling og foranstaltning.

 

Undersøgelsen kan laves igen efter 4-6 mdr., og kan således også anvendes til at monitorere behandlingseffekt.

 

Hvem udfører den?

 

Udredningen udføres af NMT-certificeret psykolog

 

Varighed:

 

Cirka 2 måneder, alt efter hvor mange informationer der er til rådighed. I grundigt belyste sager kan udredningstiden afkortes væsentligt. 

bottom of page