top of page

Når beboeren kommer på Sparta, er det vigtigt at den rette udviklingsplan udarbejdes. Til dette formål kan det være nødvendigt med en psykologisk og/eller psykiatrisk udredning. Hvilken udredning der laves, og hvad den består af, vil afhænge af seneste udredning og hvilken viden, der er behov for. Beslutningen om et evt. udredningsforløb træffes i samarbejde mellem den unge, forældre og anbringende kommune. Der er ingen merudgifter for undersøgelser.

I forhold til udredninger er Sparta en del af udviklingen og implementeringen af psykologisk testning, som der kan tilrettelægges behandlings- og udviklingsforløb ud fra. 

bottom of page