top of page

SpotOn er Spartas kontaktteamsordning, hvor Sparta yder støtte, rådgivning og vejledning til unge og voksne i forskellige foranstaltninger.

Det kan for eksempel være:
 

 • § 52 stk. 3 nr. 2: Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet

 • § 52 stk. 3 nr. 6: Fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien

 • § 52 stk. 3 nr. 9: Anden hjælp – der har til formål at yde rådgivning og behandling, samt praktisk pædagogisk støtte

 • § 76 stk. 2: Opretholdelse af fast kontaktperson

 • § 76 stk. 3 nr. 2: Fast kontaktperson for den unge (efter anbringelse udenfor hjemmet)

 • § 85: Bostøtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

 

SpotOn arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, hvor vi møder vores unge og voksne med et åbent sind og tager udgangspunkt i at møde mennesker hvor de er – følelsesmæssigt og udviklingsmæssigt.

 

Sammen med vores unge og voksne arbejder vi med de mentaliserende værktøjer – herunder blandt andet kriseplaner og interventionsspektrummet. Hver borger får blandt andet udleveret en mentaliseringsmappe, som er afsættet for vores samtaler.

Personalet har alle en solid erfaring – og er fagligt velfunderet, med bl.a. grunduddannelse i mentalisering. Personalet har fokus på løbende orientering og dokumentation i form af opfølgningsnotater hver 3. måned (eller efter aftale).

 

Mange unge oplever ensomhed, når de komme i egen bolig – manglende venskaber og netværk – hvilket kan være en medvirkende faktor til tilbagefald i behandlingsforløbet.

 

Idégrundlaget for Café SpotOn er netop, at skabe rammerne for sundt socialt samvær – i form af fælles madlavning, temaaftener, aktiviteter og hygge sammen med ligestillede unge og personale.

 

Café SpotOn tilbyder også tema-aftener med madlavning, udarbejdelse af budget, forstå dine forsikringer og forstå en lejekontrakt. Café SpotOn har åbent 3 aftener om ugen og løbende weekendaktiviteter.

SpotOn tilbyder blandt andet hjælp til:

 • Boligsøgning

 • eboks, NemId og netbank

 • Udarbejdelse af budget

 • Møde med bankrådgiver/assurandør

 • Guide og hjælp i rengøring, tøjvask, personlig hygiejne o.lign.

 • Personlig kogebog/madlavning – at handle fornuftigt ind

 • Social færdighedstræning

 • Arbejder med tankefælder/angst

 • Individuel ART-træning

 • Støtte i forbindelse med arbejdspraktikker og møder med UU-vejleder

 • Samtaler omkring misbrug

 • Faglig psykologisk- og psykiatrisk vurdering

 • Koordinerende rolle omkring den unge

 • Og meget andet

 

SpotOn samarbejder med bl.a:

 • Center for Mentalisering

 • Psykolog Else Brunvad

 • Psykiater Jakob Ørnborg

 • Vejledningen

 • Misbrugsbehandlere

 • Produktionsskoler

 • Jobkonsulenter

Kontakt Lars Peter Østergaard

Tlf: 2310 9544

lp@fondensparta.dk

bottom of page