top of page

Består af:

·         Daglig leder

·         Afdelingsledere og koordinatorer fra afdelingerne

 

Gruppen kan efter vurdering indkalde andre relevante medarbejdere til at deltage på PPT-møde.

Praktisk Pædagogisk Team har to overordnede målsætninger:

·         at kvalitetssikre behandlingen på Sparta og

·         at sikre medarbejderne faglige muligheder, som ruster dem til arbejdet med beboerne.

 

Praktisk Pædagogisk Team varetager forskellige funktioner både direkte og indirekte i forhold til beboerne og medarbejderne, herunder blandt andet:

·         Visitation af beboer efter henvendelse fra kommuner.

·         Udarbejdelse af behandlingsoplæg/interventionsskrivelse vedrørende anbringelse og andre                                  foranstaltninger.

·         Sparring, råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af skriftligt materiale – herunder notater,                                  behandlingsplaner m.m.

·         Sparring i forhold til den enkelte beboers situation og behandling.

·         Sparing og videndeling blandt afdelingerne.

·         Planlægning af internt uddannelsesforløb.

·         Planlægning af supervision til medarbejderne.

 

For den enkelte afdelingsleder betyder det Praktisk Pædagogiske Team, at de har et medansvar for Spartas overordnede pædagogiske metoder og samtidig har et særligt ansvar i forhold til egen afdeling.

I teamet drøfter lederne erfaringer og idéer af såvel pædagogisk som ledelsesmæssig karakter.

Afdelingslederne skal på samme tid have fokus på helheden i Sparta og på egen afdeling. Endvidere er det vigtigt både, at kunne modtage feedback og sparing/vejledning fra de andre i teamet, og at kunne bakke op om de øvrige i teamet.

bottom of page