Her samler vi de relevante dokumenter der kan have interesse.

Vedtægter og bevilling

Tilsyn

Tilsynet med Fonden Sparta varetages af den regionale enhed: Socialtilsyn Midt, der fører tilsyn med plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 5600
Mail: socialtilsynmidt@silkeborg.dk

 

Den seneste Tilsynsrapport kan læses på dette link:

Ungområdet

Seneste tilsynsrapport

Voksenområdet

Seneste tilsynsrapport

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

36 16 01 00 (Ikke til jobhenvendelser)
info@fondensparta.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018