top of page

Vores fantastiske borger overholder ikke altid konventionerne for almindelig opførsel, og dette fordrer en høj grad af vilje, mod, engagement og omsorg hos vore medarbejdere.

Vi skal som beskrevet i Spartas værdier møde de unge, der hvor de er. 

 

Vi ønsker at styrke den enkelte medarbejders vilje, mod, engagement og kreativitet til at insistere på at opbygge, bevare og udvikle relationerne til de unge.

 

Det handler om at være skarp og beredt (ikke forberedt, idet dagene kan være uforudsigelige) i mødet med det anderledes, ukendte og uventede uden at miste sig selv.

bottom of page