top of page

Hvad er det?

En pædagogisk psykologisk observation har til formål at undersøge, hvordan den unge fungerer i hverdagen og sammenholde disse observationer med psykologisk testning og psykiatrisk udredning. Med denne udredningsform får man således en undersøgelse, der i høj grad tager afsæt i den unges daglige funktionsniveau. Her får man anbefalinger i forhold til hvor meget og hvilken form for støtte, den unge fungerer bedst med. Processen vil bestå af samtaler og testning.

 

Hvem udfører den?

 

Udredningen udføres af pædagoger, psykologer og af vores  psykiater.

 

Varighed:

 

Ca. 3 måneder, hvor den unge skal undersøges af psykiateren 2 gange (á ½ time), psykologer 2-3 gange (á 1 time). Så vidt muligt skal forældrene også tale med psykiateren 1 gang (á 1 time). De pædagogiske observationer tager udgangspunkt i en række overskrifter, som psykologen og psykiateren formulerer på baggrund af sagsakter og fokus for udredning. Til slut udarbejdes en rapport, som gennemgås med den unge, forældre og kommune. 

bottom of page