top of page

Fonden Sparta har et tæt samarbejde med PPR Herning for så vidt angår skoletilbud til unge, der bor på Afdeling Haderup og Afdeling Hauge.

 

Det er PPR Herning, der visiterer den unge til et egnet skoletilbud.

Materiale sendes til visitation i Herning kommune. Sendes til:

Bou.sec@herning.dk og der skrives ”Frank Lund Andersen” i emnefelt.

 

Mange af de unge, som visiteres til døgnophold på Fonden Sparta, får et skoletilbud gennem UngHerning, Herning Ungdomsskole.

For flere info om de forskellige skoletilbud henvises til følgende link: http://www.ungherning.dk/skoletilbud

 

 

Fonden Sparta har et tæt samarbejde med PPR Ikast for så vidt angår skoletilbud til unge, der bor på Afdeling Højris.

 

Det er Ikast-Brande der visiterer den unge til et egnet skoletilbud.

Materiale sendes til visitation i Ikast-Brande kommune. Sendes til:

sikkerpost@ikastbrande.dk  og der skrives PPR@ikast-brande.dk i emnefelt.

 

Heltidstilbuddet og Heltidstilbud HU+ er Ikast Brande kommunes skoletilbud under Ungdomsskolen for unge med behov for særligt tilrettelagt undervisning ud fra den unges faglige og sociale kompetencer. Her undervises hovedsageligt enkeltvis eller i meget små grupper.

 

 

Fonden Sparta har et tæt samarbejde med UU Ikast for så vidt angår unge, som bor på Afdeling Bøgild Parken, Ikast.

 

Specialvejledning

Unge & Uddannelse i Ikast-Brande tilbyder børn og unge med særlige behov en ekstra vejledningsindsats.

Disse børn og unge kan gå på en specialskole, i specialklasse eller være integreret i en normalklasse.

 

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for den unges uddannelse.

Anchor 1
bottom of page