Der undervises i:

  • Dansk

  • Matematik

  • Engelsk

  • Samfundsfag

  • Idræt

  • Historie

  • Biologi

  • Fysik/Kemi

  • Eleverne har ligeledes mulighed for at vælge tysk.


Undervisningen foregår på mindre hold af 4-5 elver.

Opstartsfasen på den interne skole, vil være kendetegnet ved, at eleverne gennemgår forskellige faglige test. Dette gøres med henblik på at afsøge elevernes udgangspunkt, fagligt, pædagogisk og motivationsmæssigt.