Der undervises i:

  • Dansk

  • Matematik

  • Engelsk

  • Samfundsfag

  • Idræt

  • Historie

  • Biologi

  • Fysik/Kemi

  • Eleverne har ligeledes mulighed for at vælge tysk.


Undervisningen foregår på mindre hold af 4-5 elver.

Opstartsfasen på den interne skole, vil være kendetegnet ved, at eleverne gennemgår forskellige faglige test. Dette gøres med henblik på at afsøge elevernes udgangspunkt, fagligt, pædagogisk og motivationsmæssigt. 

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018