top of page

VI KAN REDDE LIV

Fonden Sparta

25. apr. 2016

Fonden Sparta har påbegyndt Førstehjælp samt basis brandbekæmpelse for alle medarbejdere.

Under kurset lærer personalet at bekæmpe brande samt vurdere hvornår og hvordan man bedst mulig kan redde folk ud af en bygning, alarmere og slukke brande med basis brandbekæmpelses-udstyr, som forefindes på alle afdelinger. Førstehjælpskurset har fokus på hjerte/lunge-redning, som er det basale for at sikre overlevelse på tilskadekomne.

Under kurset oplæres personalet i brug af AED hjertestartere samt vurdering i situationen af, hvilken indsats der er brug for samt alarmering.
Under kurset er der lagt træning ind i ”virkelige” seancer, hvor der skal trænes færdigheder samt overblik over hvad gør vi nu jævnført førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Kurset er udbudt af Falck og tilpasset Fonden Spartas behov med fokus på målgruppen.

Derudover ser Fonden Sparta det som en personlig ressource for personalet, at de altid kan hjælpe folk, der er kommet til skade.

bottom of page