top of page

SAMARBEJDE MED CENTER FOR MENTALISERING 2017

Fonden Sparta

23. jan. 2017

Fonden Sparta har i 2017 indgået endnu et samarbejde med Center for Mentalisering. I første omgang vil Center for Mentalisering lave et introduktionsforløb for nye ansatte over 5 dage. Dette skal naturligvis også ses som et ”Brush –Up” for de øvrige medarbejdere.

Dette forløb består af 5 undervisningsdage.

1. Dag
Introduktion til mentaliseret baseret behandling. Et fokus på kernebegreber og redskaber i mentaliseringsbaseret pædagogik, herunder den mentaliserende indstilling, interventionsspektrum, regulering af følelser m.v.

2. Dag
Mentalisering i relation til unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, tramer, PTSD og copingstrategier. Et fokus på traumaforståelse i arbejdet med sårbare unge.

3. Dag
Fokus på STORM modellen, hjernen og teenagere.

4. Dag
Fokus på praksisguiden og modeller og behandling i praksis, herunder mentalisering i praksis i arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede unge.

5. Dag
Fokus på mentalisering og organisationen og den socialfaglige medarbejder, herunder påvirkninger og redskaber til at bevare robustheden og mentaliseringsevnen.


Videre har vi endnu engang lavet et samarbejde i relation til mentaliseringsbaseret konflikthåndtering, som er én yderligere undervisningsdag for samtlige medarbejdere på Fonden Sparta. Denne dag tager afsæt i konflikthåndtering set i et mentaliseringsperspektiv med fokus på forebyggelse, nedtrapning og efterbehandling af konflikter.


Disse undervisningsdage bliver afholdt i løbet af det første halve år i 2017.

Sparta ser frem til disse dage.

bottom of page