top of page

Når unge hjælper og støtter hinanden

Fonden Sparta

31. mar. 2021

De unge beboere hos Fonden Sparta føler sig set og forstået, når de deltager i gruppeterapiforløb. Når de støtter og hjælper hinanden, oplever de, at de ikke er alene. - Det bedste jeg nogensinde har været med til, siger en af beboerne

Gruppeterapi vinder frem mange steder: Der er sorggrupper for børn, gruppeterapi for mennesker med eksempelvis alkoholproblemer, depression eller kræft. Inspireret af de gode resultater, man oplever med gruppeterapi, har Fonden Sparta indledt gruppeterapi med de unge beboere – med stor succes.
- De unge, som har været med i et gruppeterapiforløb, fortæller at de føler sig set og forstået. At de oplever, de ikke er alene og anderledes, fortæller leder og medstifter af Fonden Sparta, Jan Spicker, der har taget uddannelsen som psykoterapeut sammen med fem af sine kolleger, og blandt andet derigennem fik idéen.
Rent praktisk tilbyder Fonden Sparta de unge, hvor gruppeterapien giver mening, at deltage i et syv-ugers forløb, hvor gruppen på 5-8 unge mødes i halvanden time hver uge.
- De fleste siger ja til tilbuddet, og under den første efterevaluering udtrykte de unge ønske om, at forløbet skulle være ti uger og op til to en halv time hver gang. Så det viser tydeligt, at de er begejstrede for det, siger Bekim Ferati, der er koordinator og afdelingsleder hos Fonden Sparta og også i gang med psykoterapeutuddannelsen.
- En af vores deltagere har sagt, at det er det bedste, han nogensinde har været med til. Det siger ikke så lidt, og han flyttede sig da også meget, siger Jan Spicker.

Vi har alle vores udfordringer
Til møderne er der hver gang et tema, det kan eksempelvis være forbrug og misbrug eller kærlighed og sex, ligesom der altid er et element af psykoedukation.
- Nogle af de unge er klar til at åbne op med det samme, mens andre nøjes med at lytte i begyndelsen. Men alle har respekt for hinanden og er til stede, og efter en modningsproces er alle med og byder ind, siger Jan Spicker og fortæller, at de medvirkende medarbejdere også ofte bruger sig selv som eksempler i gruppeterapien.
- De unge kan godt lide oplevelsen af, at vi er lige som dem; at vi alle er mennesker med hver vores udfordringer, siger han.
- Det oplever de også hos hinanden. Det giver en fantastisk dynamik, når de byder ind, møder og hjælper hinanden og oplever genkendelsen hos dem selv i de andres problemer – eller omvendt. Når de forstår, at de ikke er alene og anderledes. På den måde hjælper og støtter de hinanden. Det er alt sammen med til at understøtte den positive udvikling, siger Bekim Ferati.

Oplevelse af succes
Når en gruppeterapi er afsluttet, spiser de unge aftensmad sammen og hygger sig, så der også bliver et socialt element i det. Og når et forløb er helt færdigt, får de unge et diplom for gennemført forløb.
På den måde er grundstammen i gruppeterapien på plads, men Bekim Ferati og Jan Spicker har mange visioner om at udbygge forløbene fremover.
- Det kunne være med grupper bestående udelukkende af drenge eller piger, eller det kunne være med eksempelvis virksomhedsbesøg eller andre oplevelser sammen, siger Jan Spicker og peger på, at det stadig er helt unikt og nyt at bruge gruppeterapi på bosteder.
- Vi har ladet os inspirere at vores uddannelse og de positive resultater andre steder fra. Og det viser sig i den grad at understøtte den positive udviklingsproces. Det giver de unge en oplevelse af succes, at de har gjort noget godt og turde dele det med andre. Det er samme princip med diplomet for gennemført forløb; de har ikke været vant til at gennemføre noget, men her har de et bevis på, at de kunne gennemføre dette sammen med andre. Det er en god start, siger Bekim Ferati.

bottom of page