top of page

Inspirationsdag hos socialstyrelsen

Fonden Sparta

14. nov. 2018

Jan Spicker (Stifter af Fonden Sparta) deltog den 13 november til en inspirationsdag hos Socialstyrelsen. Jan var blevet inviteret til at fortælle omkring Spartas erfaringer med den socialpædagogiske metode: PAV.

PAW, Prøv Andre Veje, er en metode til forbehandling af unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Det grundlæggende formål er at motivere de unge til at reflekterer over der deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling.

bottom of page