top of page

Undervisningsdag med Center for Mentalisering

Fonden Sparta

15. nov. 2018

Temaet for undervisningsdagen er Skam og skyld, og temadagen afholdes onsdag den 20. november kl. 9.00 – 15.00 - underviser Mette Mørk Nielsen

Temaerne for dagen:

Skam og skyld udvikling og funktion.
Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge.
Skam i sammenhæng med misbrug og kriminalitet hos udsatte børn og unge.
Mentaliseringsbaserede indsatser med skam baserede unge.


Vi glæder os!

bottom of page