top of page

Tæt på hele tiden

Fonden Sparta

8. sep. 2020

For voksne med massive problemstillinger, som psykiatriske lidelser eller måske en kriminel historie, gør SpotOn, Spartas særlige kontaktteam, en forskel med sit positive menneskesyn, de gode relationer og muligheden for støtte 24/7

Når man er voksen og har massive problemstillinger – måske psykiatriske lidelser eller endda en strafferetlig behandlingsdom – passer man ofte ikke ind i rammerne på et bosted, selvom man ikke evner at tage vare på sig selv, når man bor alene. Disse borgere får derfor ofte tilbudt støtte og hjælp i egen bolig.
Hos Fonden Sparta kan SpotOn, det særlige kontaktteam, støtter og hjælper disse borgere, og deres helt særlige tilgang til dette skaber ofte gode resultater.
- Disse mennesker kan have massive problemer, psykiatriske lidelser, stofmisbrug, skizofreni, dom med vilkår på baggrund af personfarlig eller ikke personfarlig kriminalitet – og de oplever, at de ikke passer ind på et almindeligt bosted. I stedet bliver de anbragt i egen bolig. Her kan vi hjælpe med de helt almindelige ting. Blandt andet som den koordinerende rolle mellem borgeren og alt fra sagsbehandler, psykolog til eksempelvis kriminalforsorg eller misbrugsbehandling. Vi hjælper med at få en almindelig hverdag til at fungere, hjælper med madlavning, med at forstå lejekontrakt, forsikringer og alle de andre ting, man skal kunne klare, når man bor alene, siger afdelingsleder Lars Peter Østergaard.
- Men jeg tror, at vi skiller os ud, fordi vi griber hele tilgangen til borgeren an på en anderledes måde. Blandt andet gennemsyrer vores menneskesyn; at alle gør det så godt som de kan, hele vores tilgang til borgeren, siger Lars Peter Østergaard og uddyber:
- Vi taler med borgeren, ikke til dem. Vi har en mentaliserende tilgang og møder dem, hvor de er i deres aktuelle sindstilstand. Det der virker på én, virker ikke på en anden. Og det der virkede i går, virker måske ikke i dag. Vi har hyppige opfølgningsmøder, så de oplever succes med at nå mål i en langsitet handleplan. Sådan giver tingene mening for os alle. Og så arbejder vi meget med tillid: Os kan de stole på og regne med.

Netværk og skræddersyede forløb
SpotOn arbejder også meget med borgerens netværk; med at udvide det med sunde og gode relationer, med kontakt til familien og en vurdering af, hvilke ressourcer der findes i netværket, som man kan bygge på.
- Vi kommer rundt om det hele menneske. Vi har alle aspekter med - uanset om der er behov for hashafvænning, art-træning, ADL-TRÆNING, ART-TRÆNING, psykolog- eller psykiatrisk behandling. Vi skræddersyr forløbene, deltager i det hele og sparrer med borgeren. Hele tiden med det positive menneskesyn. Og jeg synes, vi er gode til at hjælpe dem med at skabe nuancer i udsynet, når de føler, de bliver mødt negativt, siger Lars Peter Østergaard, som også føler, at SpotOn er gode til at give borgeren en realistisk og målfast handleplan, hvor de bliver inddraget og få ansvar.
- Og det at vi er et fast team omkring dem med hver vores kompetencer, gør også en forskel. Vi ved, hvem der skal træde til, uanset hvilken slags hjælp, der er behov for.

Støtte 24/7
Udover den helt særlige tilgang, som mange af de anbragte oplever og åbent påskønner, har SpotOn hele Fonden Sparta i ryggen med adgang til blandt andet supervision.
- Og så har vi mulighed for at tilbyde stå til rådighed 24/7 og yde døgnstøtte. Vi oplever ofte, at det er aftenerne eller weekenderne, der er svære. Det er der man bliver ensom, det er der tankerne kommer. Så det er der, disse borgere er allermest sårbare, og så hjælper det jo ikke, at de først kan få hjælp næste dag, siger Lars Peter Østergaard og slutter:
- Ved at være meget tæt på hele tiden, kan vi hjælpe dem med at navigere og finde ro. Vi fokuserer meget på at være konfliktnedtrappende, ikke formanende og dømmende, men altid hjælpende og støttende - og altid at huske på, at alle gør det bedste, de kan.

bottom of page