MENTALISERING OG ORGANISATIONEN

Fonden Sparta

En super spændende dag med Center for Mentalisering.

I forlængelse af Spartas interne uddannelsesforløb, som bl.a. indeholder ét 5 dages uddannelsesforløb sammen med Center for Mentalisering, afholdte Sparta en uddannelsesdag mandag den 8. Maj, hvor temaet var:

• Mentalisering og organisationen
• Individet i organisationen
• Teamet
• Lederens rolle i den mentaliserende organisation.

Udover ovenstående dag består forløbet af 4 øvrige dage, hvor temaerne er:

• ”Brush – Up” i relation til begrebet mentalisering – Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen, herunder det grundlæggende rationale i mentaliseringsbaseret behandling.

• Børn og Unge udsat for seksuelle overgreb, traumer, PTSD, symptomer og Copingstrategier.

• Introduktion og arbejdet med Praksisguiden, hvor fokusset er mentalisering i praksis med omsorgssvigtede og traumatiserede unge og voksne.

• Arbejdet med Mentaliseringsguiden

Udover ovenstående fem dage skal Spartas personale have 3 yderligere dage sammen med Center for mentalisering, hvor fokusset er Mentalisering og Misbrug. Et uddannelsesforløb som vil klæde personalet bedre på ift. almen viden om misbrug og håndtering misbrugsproblematikker i behandling udenfor det at være indskrevet i et reelt misbrugstilbud. Undervisningen vil støtte deltagere i at blive bedre til at hjælpe de unge med deres misbrugsproblematikker og selv, gennem anvendelse af mentalisering, at blive ved med at se bagom adfærd.

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

36 16 01 00 (Ikke til jobhenvendelser)
info@fondensparta.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018