top of page

MENTALISERING OG ORGANISATIONEN

Fonden Sparta

16. jun. 2017

En super spændende dag med Center for Mentalisering.

I forlængelse af Spartas interne uddannelsesforløb, som bl.a. indeholder ét 5 dages uddannelsesforløb sammen med Center for Mentalisering, afholdte Sparta en uddannelsesdag mandag den 8. Maj, hvor temaet var:

• Mentalisering og organisationen
• Individet i organisationen
• Teamet
• Lederens rolle i den mentaliserende organisation.

Udover ovenstående dag består forløbet af 4 øvrige dage, hvor temaerne er:

• ”Brush – Up” i relation til begrebet mentalisering – Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen, herunder det grundlæggende rationale i mentaliseringsbaseret behandling.

• Børn og Unge udsat for seksuelle overgreb, traumer, PTSD, symptomer og Copingstrategier.

• Introduktion og arbejdet med Praksisguiden, hvor fokusset er mentalisering i praksis med omsorgssvigtede og traumatiserede unge og voksne.

• Arbejdet med Mentaliseringsguiden

Udover ovenstående fem dage skal Spartas personale have 3 yderligere dage sammen med Center for mentalisering, hvor fokusset er Mentalisering og Misbrug. Et uddannelsesforløb som vil klæde personalet bedre på ift. almen viden om misbrug og håndtering misbrugsproblematikker i behandling udenfor det at være indskrevet i et reelt misbrugstilbud. Undervisningen vil støtte deltagere i at blive bedre til at hjælpe de unge med deres misbrugsproblematikker og selv, gennem anvendelse af mentalisering, at blive ved med at se bagom adfærd.

bottom of page