top of page

27. juni 2020

Ikke alene med angsten

Gruppeterapi giver gode resultater hos Fonden Sparta, hvor de unge glæder sig over oplevelsen af ikke at være alene med problemerne. To medarbejdere har netop afsluttet uddannelsen som..

Læs mere

24. maj 2020

Gode relationer og hjælp 24/7

Når anbragte unge flytter i egen bolig, er der ofte stadig behov for støtte.
Hos SpotOn, Spartas særlige kontaktteam, gør et positivt menneskesyn, de gode relationer og...

Læs mere

18. februar 2020

Certificering i EMS - Emotionel Mentalizing Scale.EMS – et fantastisk redskab til at hjælpe

 

Fonden Sparta uddanner medarbejdere i Emotional Metalizing Scale, som gør det nemmere at planlægge den... 

Læs mere

8. Dec 2019

Seksualvejleder på Fonden Sparta 

 

Mit navn er Tina Ozaki. Jeg er i November 2019 blevet uddannet seksualvejleder, fra Egmont Højskolen i Hou, som er..

Læs mere

18. Nov 2019

IFUAM (Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere)

 

I weekenden var to medarbejdere på IFUAM. De er ved at afslutte deres terapeut uddannelse. På billedet ser vi...

Læs mere

14. Nov 2019

Inspirationsdag hos socialstyrelsen.

 

Jan Spicker (Stifter af Fonden Sparta) deltog den 13 november til en inspirationsdag hos Socialstyrelsen. Jan var... 

Læs mere

26. Nov 2018

Fonden Sparta temaaften.

 

Mandag den 26. November afholdte Fonden Sparta i samarbejde med Center for Rusmiddel i Ikast en..

Læs mere

21. Nov 2018

Fonden Sparta har i denne uge 13 medarbejdere på diplom-givende NADA-kursus.

 

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men er en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

Læs mere

9. juni 2020

Stor ros til medarbejderne – midt i en Corona-tid

Da Corona-virus lukkede verden, fortsatte ikke bare sygeplejerskerne på arbejde; det gjorde for eksempel også medarbejderne på landets socialpædagogiske opholdssteder. Hos Fonden Sparta har...

Læs mere

25. marts 2020

Konflikter håndteres nænsomt

Fonden Sparta uddanner medarbejderne efter Durewall-metoden, som lærer dem at arbejde med – og ikke imod – kroppens naturlige bevægemønster. Denne helt unikke metode bygger på en humanistisk indstilling og en etisk optræden med mennesket i centrum...

Læs mere

10. Dec 2019

Certificering i EMS - Emotionel Mentalizing Scale.

 

“Mentalisering handler om indersider” - Emotionel Mentalizing Scale - EMS...

Læs mere

6. Dec 2019

Intern undervisningsdag for personalet

 

Sparta havde den 6. december en intern undervisningsdag for personalet med følgende tema:...

Læs mere

2. Dec 2019

Mentalisering - det er bare cool

 

Onsdag den 20. November afholdte Fonden Sparta sin femte interne undervisningsdag - den sidste for...

Læs mere

28. Nov 2018

FONDEN SPARTA DELTAGER I NATIONAL YLS/CMI DAG.

Formålet med dagen er bl.a. at danne netværk og give rum for erfaringsudvekling på tværs af kommuner og..

Læs mere

15. Nov 2019

Undervisningsdag med Center for Mentalisering

 

Temaet for undervisningsdagen er Skam og skyld, og temadagen afholdes onsdag den 20. november kl. 9.00 – 15.00 - underviser Mette Mørk Nielsen..

Læs mere

23. Nov 2018

UNDERVISNINGSDAG MED CENTER FOR MENTALISERING

Fredag den 23.11.2018 afholdte Fonden Sparta endnu en undervisningsdag sammen med Center for Mentalisering. Det er dag 3 ud af 5 dage, hvor Spartas personale kommer gennem grunduddannelsen ved Mentalisering.

Læs mere

08. Feb 2018

NEUROFEEDBACK TRÆNERE ER NU AT FINDE HOS SPARTA

 

Neurofeedback – også kaldet EEG træning - er en evidensbaseret metode til træning af hjernens funktion.

Læs mere

01. Feb 2018

SAMARBEJDE MED CENTER FOR MENTALISERING

Fonden Sparta har udvidet samarbejdet med Center for Mentalisering, hvor det udover uddannelse af personale også idag er supervision på de forskellige afdelinger.

Læs mere

09. Nov 2017

”DEN NEUROSEKVENTIELLE MODEL I PRAKSIS”

Fredag den 7 december afholder Fonden Sparta intern undervisningsdag med vores Samarbejdspartner Jesper Birck. Temaet er ”Den neurosekventielle model i praksis”
- Eksempler og forståelse af ”the functional brain map” med særligt fokus på overgangen fra brain map til praksis

Læs mere

22. Jun 2017

MI - DEN MOTIVERENDE SAMTALE

Fonden Sparta har i flere omgange haft samarbejde med Kognitiv Center Århus. Det sidste forløb har fire personale fra Fonden Sparta været på kursus i den Motiverende samtale. Dette forløb skal ses som et yderligere kompetenceløft i relation til arbejde med Misbrug problematikker. Pågældende personale er yderligere HAP uddannet, samt er igang med IFUAM, den terapeutiske misbrugsuddannelse.

Læs mere

09. May 2017

SUPER DAG MED CENTER FOR MENTALISERING

En super spændende dag med Center for Mentalisering. I forlængelse af Spartas interne uddannelsesforløb, som bl.a. indeholder ét 5 dages uddannelsesforløb sammen med Center for Mentalisering, afholdte Sparta en uddannelsesdag mandag den 8. Maj, hvor temaet var:

STORM – modellen, herunder traumebehandling i mødet med særligt sårbare unge.
Hjernen og teenagere, herunder hovedlinjerne i teenageperiodens neuropsykologiske forandringer og udviklingsopgaver.
Særligt sårbare unge under ombygning.

Læs mere

20. Apr 2017

FOKUS PÅ KERNEYDELSEN

Det sidste år har Fonden Sparta opkvalificeret personalet i relation til bedre at kunne håndtere og støtte unge med misbrugsproblematikker. I den forbindelse samarbejder Sparta i dag med: Center for Mentalisering, Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere (IFUAM) og Danske Cannibisbehandler.

Læs mere

25. Feb 2017

MENTALISERINGSBASERET MILJØTERAPI.

Fem personale skal hen over foråret 2017 på kursus i mentaliseringsbaseret miljøterapi, hvor professor Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt forestår undervisningen. Norske Bente Sommerfeldt og Finn Skårderuds arbejde og udgivelser er velkendt for mange fagfolk og senest i denne sammenhæng for udgivelsen af deres bog om miljøterapi på et mentaliseringsbaseret grundlag.

Læs mere

25. Jan 2017

OPSTART PÅ HAP

I dag starter 5 personale på HAP uddannelsen. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

Læs mere

23. Nov 2017

MASTER I MEDIATION

På Sparta har vi fået den første uddannede Master i Mediation.

Læs mere

27. Jun 2017

HAP TILBUD PÅ FONDEN SPARTA - HVAD ER DET ?

På Fonden Sparta har vi 4 uddannet behandlere. HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er udviklet, og videreudviklet, i Sverige siden 1980 af psykolog Thomas Lundqvist og Dan Erricsson. Metoden er i dag meget anerkendte og udbredt til behandlingen af cannabismisbrug i Sverige og Norge

Læs mere

16. Jun 2017

MENTALISERING OG ORGANISATIONEN

En super spændende dag med Center for Mentalisering. I forlængelse af Spartas interne uddannelsesforløb, som bl.a. indeholder ét 5 dages uddannelsesforløb sammen med Center for Mentalisering, afholdte Sparta en uddannelsesdag torsdag den 15. Juni,

Læs mere

10. May 2017

TRE HAP UDDANNEDE

Fonden Sparta har allerede fået tre uddannede ved Danske Cannabisbehandler i HAP. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

Læs mere

27. Feb 2017

FAGLIGDAG MED CENTER FOR INTEGRATION

Tirsdag den 21. Februar 2017 har Fonden Sparta haft den første inspirationsdag, sammen med Mads Bentzen – indehaver af Center for Integration.

Læs mere

09. Feb 2017

STOR FAGLIG KONFERENCE OM BORDERLINE

To personaler fra Fonden Sparta deltog den 7. Februar på Borderline konferencen. Konferencens fokus var at give en grundig og nuanceret forståelse af de nye succesrige muligheder, der i dag ligger inden for behandlingen af Borderline.

Læs mere

23. Jan 2017

SAMARBEJDE MED CENTER FOR MENTALISERING 2017

Fonden Sparta har i 2017 indgået endnu et samarbejde med Center for Mentalisering. I første omgang vil Center for Mentalisering lave et introduktionsforløb for nye ansatte over 5 dage. Dette skal naturligvis også ses som et ”Brush –Up” for de øvrige medarbejdere.

Læs mere

06. Dec 2016

COMPASSION FOKUSERET LEDELSE

På workshoppen gennemgik Michael Andersen ledelsesfilosofien, Compassionfokuseret ledelse, historien og teorierne bag.

Læs mere

28. Nov 2016

TO YDERELIGERE ANSATTE ER STARTET PÅ MISBRUGSUDDANNELSEN

To ansatte mere fra Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere - IFUAM

Læs mere

09. Jun 2016

FONDEN SPARTA STARTER PÅ MISBRUGSUDDANNELSE

To ansatte på Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere.

Meget af behandlingsarbejdet foregår i et samspil mellem klient og behandler, hvilket gør at behandlerens personlige integritet konstant bliver udfordret.

Læs mere

02. Jan 2017

SAMARBEJDE MED COPENHAGEN COACHING CENTER I 2017.

Sparta har i 2017 sat endnu mere fokus på uddannelse af ledelsen. Copenhagen Coaching Center vil henover forår og sommer uddanne seks mellemledere på Fonden Sparta.

Læs mere

29. Aug 2016

MENTALISERINGS BOOST PÅ FONDEN SPARTA

Onsdag den 24. og Torsdag den 25. August afholdte Fonden Sparta det sidste mentaliseringsforløb for Spartas ansatte.

Læs mere

16. Jun 2016

INSPIRATIONSDAG PÅ FONDEN SPARTA

Torsdag den 15. september afholder Fonden Sparta en inspirationsdag for vores samarbejdspartnere. Dagen tager afsæt i to utrolig spændende og relevante oplæg, som helt sikkert tilbyder inspiration til morgendagen med bl.a. opdateret viden om innovation og ledelse.

Læs mere

25. Apr 2016

VI KAN REDDE LIV

Fonden Sparta har påbegyndt Førstehjælp samt basis brandbekæmpelse for alle medarbejdere.

Læs mere

24. Feb 2016

ART PÅ FONDEN SPARTA

Hvad er ART (Aggression Replacement Training)?

Læs mere

30. Sep 2015

HELDAGSKONFERENCE OM PSYKISK TRAUME OG MENTALISERING

Onsdag den 23. september deltog 8 personale fra Sparta på denne heldagskonference med John G. Allen.

Læs mere

08. Jun 2016

MENTALISERING SOM REDSKAB I LEDELSE

Onsdag den 8. Juni 2016 havde Sparta et internt kursusforløb med Center for Mentalisering. Med temaet: Mentalisering som redskab i ledelse.

Læs mere

13. Jan 2016

"STYRKET INDSATS"

Hvad er "projekt styrket indsats"

Læs mere

bottom of page