top of page

TRE HAP UDDANNEDE

10. May 2017

 

Fonden Sparta har allerede fået tre uddannede ved Danske Cannabisbehandler i HAP. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

 

Uddannelsen gør personalet i stand til:

  • At demonstrere cannabiskundskab, der skaber motivationsforandring

  • At arbejder sig ”under radaren” og skabe ny indsigt, der giver hashrygeren forudsætninger for at vælge hashen fra

  • At gennemfører en kognitiv (manualbaseret) behandling, der kan afvikle et hashmisbrug

  • At genoptræne den tabte kognition og dermed sikre hashstop på lang sigt

Læs mere på: https://www.danskecannabisbehandlere.dk/da/uddannelsen-209

 

Sideløbende har pågældende personale været på uddannelse hos IFUAM - Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere.

 

Formålet med uddannelsen er, at den enkelte kursist:

  1. Bliver bedre til at skabe kontakt til klienterne.

  2. Bliver bedre til at bevare overblikket og fastholde perspektivet for behandlingsarbejdet med den enkelte klient.

  3. Bliver styrket i at kunne være sammen med klienten og rumme dennes følelser.

  4. Bliver bedre til at kunne ”holde” klienten ud.

 

Selve målet med uddannelsen vil være at kursisten styrkes i evnen til at kunne hjælpe sine klienter til at komme videre med eget liv, således at klienten opnår de nødvendige kompetencer som muliggør det at kunne leve et godt liv.

 

Læs mere på: http://ifuam.dk

bottom of page