top of page

SAMARBEJDE MED COPENHAGEN COACHING CENTER I 2017.

02. Jan 2017

 

Sparta har i 2017 sat endnu mere fokus på uddannelse af ledelsen. Copenhagen Coaching Center vil henover forår og sommer uddanne seks mellemledere på Fonden Sparta. Uddannelsen tager afsæt 6 x 2 dages uddannelsesforløb ”on location”, og udspringer af:

 

CCC's proceskonsulent uddannelse, hvor fokusset er at lære at samle organisationen og inspirere til den gode proces – eller den ekstra indsats. Videre at kunne planlægge, styre og fastholde processer, der udvikler mennesker som individer og i grupper. Læse mere på: http://copenhagencoaching.dk/uddannelse/proceskonsulentuddannelsen

 

CCC's lederuddannelse – Frustration skal ledes. Fælles for bosteder- og institutionsmiljøer med problemskabende adfærd er, at ledelsen altid er under særligt pres. Når en medarbejdergruppe bliver enten fysisk eller psykisk krænket, stresset eller presset, stiger frustrationsniveauet i personalegruppen. Uddannelsen er rettet mod ledere, der netop arbejder i disse miljøer, hvor man lærer at meste netop denne opgave. Læs mere på: http://copenhagencoaching.dk/Lederuddannelse%20-%20Frustration%20skal%20ledes

 

Uddannelsen afsluttes med 2 eksaminer i DOL – regi – hvilket medgiver 10 ECTS point.

 

Sparta ser frem til samarbejdet. Samarbejdet skal ses i sammenhæng af det fokus Sparta de senere år har haft på at opkvalificere ledelsen på Sparta. Udover samarbejdet med Copenhagen Coaching Center har Sparta de sidste år haft flere medarbejdere på Diplom i ledelse, hvor to medarbejdere er færdiguddannet – samt der PT er tre, som er i gang med uddannelsen.

bottom of page