top of page

FOKUS PÅ KERNEYDELSEN

20. Apr 2017

Det sidste år har Fonden Sparta opkvalificeret personalet i relation til bedre at kunne håndtere og støtte unge med misbrugsproblematikker. I den forbindelse samarbejder Sparta i dag med: Center for Mentalisering, Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere (IFUAM) og Danske Cannibisbehandler.

Sparta har tre forløb i gang, herunder:

Det pædagogiske afsæt på Fonden Sparta er mentaliseret baseret behandling. Fonden har de sidste 4 år samarbejdet med Center for Mentalisering. Center for Mentalisering vil undervise Spartas personale over 3 dage i Mentalisering og misbrug, hvor Temaerne bliver:

 1. Mentaliseringsbaseret tilgang til unge med rusmiddelproblematikker.

 2. Fordybelsen i samtalen med den unge og inddragelse af forældre.

 3. Mentaliseringsudfordringer for teeangehjerner.

 

Læs mere på: https://www.centerformentalisering.dk

 

Fonden Sparta samarbejder med institut for uddannelse af misbrugsbehandlere – IFUAM. Afsættet er, at behandlingsarbejdet foregår i et samspil mellem klient og behandler, hvilket gør, at behandlerens personlige integritet konstant bliver udfordret. Uddannelsen koncentrerer sig om kontakten og relationer, nærvær, autenticitet, misbrug, terapi, samtaleteknik, positiv tænkning, overblik, rummelighed, forsvarsmekanismer, behov, medafhængighed, lederskab m.m. Formålet med uddannelsen er, at den enkelte kursist:

 1. Bliver bedre til at skabe kontakt til klienterne.

 2. Bliver bedre til at bevare overblikket og fastholde perspektivet for behandlingsarbejdet med den enkelte klient.

 3. Bliver styrket i at kunne være sammen med klienten og rumme dennes følelser.

 4. Bliver bedre til at kunne ”holde” klienten ud.

 

Selve målet med uddannelsen vil være at kursisten styrkes i evnen til at kunne hjælpe sine klienter til at komme videre med eget liv, således at klienten opnår de nødvendige kompetencer som muliggør det at kunne leve et godt liv.

 

Læs mere på: http://ifuam.dk

 

Fonden Sparta samarbejder med Danske Cannabisbehandler omkring HAP uddannelsen. Uddannelsen er en ”Hands on” uddannelse, der giver personalet konkrete og effektive værktøjer i arbejde med at afvikle, herunder problematisere, et hashmisbrug.

Uddannelsen gør personalet i stand til:

 • At demonstrere cannabiskundskab, der skaber motivationsforandring

 • At arbejder sig ”under radaren” og skabe ny indsigt, der giver hashrygeren forudsætninger for at vælge hashen fra

 • At gennemfører en kognitiv (manualbaseret) behandling, der kan afvikle et hashmisbrug

 • At genoptræne den tabte kognition og dermed sikre hashstop på lang sigt

 

Læs mere på: https://www.danskecannabisbehandlere.dk/da/uddannelsen-209

bottom of page