top of page

ART PÅ FONDEN SPARTA

24. Feb 2016

På Spartas interne skole undervises der i ARTAggression Replacement Training.

ART er et 10 ugers evidens og gruppebaseret program, hvor vi arbejder med deltagernes aggressioner.

Programmet er en struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være effektiv i arbejdet med at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd hos unge

Programmet har til formål at udstyre den unge med redskaber til, på en konstruktiv måde, at håndtere problemstillinger hvori vrede indgår. Endvidere arbejdes der med sociale færdigheder samt moralsk ressonement i form af forskellige forelagte dilemmaer.


Selve kurset er opdelt i 3 hovedkategorier.

  1. Sociale færdigheder:

Et struktureret forløb der gennem fokus på udvalgte færdigheder arbejder på at indlære hensigtsmæssige strategier i sociale situationer.

Færdighederne gennemarbejdes og efterfølgende indlæres de gennem rollespil forudgået af demonstration fra en ART træner.

Færdighederne deles op i forskellige kategorier. Der arbejdes ud fra grundlæggende sociale færdigheder (lytte, indlede samtaler, klage mm.)

Dernæst mere avancerede - eksempelvis at ”bede om hjælp” samt ”undskylde”.

Endvidere arbejdes der ud fra et følelsesmæssigt perspektiv, hvor den unge trænes i at kende og udtrykke egne følelser. Forstå andres følelser samt håndtere andres vrede.

 

  1. Moralsk ressonement (dilemmaer):

Forløbet tager udgangspunkt i 10 allerede nedskrevne dilemmaer – alle situationer genkendelige for de unge. Formen består i gennem diskussion og fremsættelse af begrundelser at nå frem til en fælles gruppebeslutning om, hvad der er det rigtige at gøre for hovedpersonerne i dilemmaerne. Det pædagogiske grundlag består i at fremhæve modne moralske svar gennem positiv og negativ reinforcering. Endvidere inddrage modne gruppe medlemmer samt skabe rollemodeller. Formålet er at udvikle evnen til en mere moden argumentation.

 

  1. Styr din vrede:

Et forløb som anvender kendte og virksomme metoder fra aggressions håndtering og omsætter dem til arbejdet med unge i grupper.

Virksomme teknikker i denne intervention er kendskab til triggere, vredessignaler, stressreducerende teknikker, selvtale, selvevaluering, konsekvens tænkning og vredescirklen. Alle disse indlæres gradvist gennem samtaler og mindre rollespil, hvor der for hver session bygges mere og mere på. Overordnet arbejdes der ud fra udtrykket: ”Hvad sker der i mig og med mig når jeg bliver vred?    

 

Undervisningen tager udgangspunkt i selve ART programmet – undervejs inddrages de unges egne historier og oplevelser.

Den overordnede hensigt med ART træningen er, at den unge opnår flere sociale kompetencer. Deltagerne får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen.

bottom of page