TO YDERELIGERE ANSATTE ER STARTET PÅ MISBRUGSUDDANNELSEN

28. Nov 2016

 

To ansatte mere fra Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere - IFUAM

 

Meget af behandlingsarbejdet foregår i et samspil mellem klient og behandler, hvilket gør at behandlerens personlige integritet konstant bliver udfordret.

 

Fokus på: kontakten og relationer, nærvær, autenticitet, misbrug, terapi, positiv tænkning, overblik, rummelighed, forsvarsmekanismer, behov, samtaleteknik, medafhængighed, konfliktløsning, lederskab m.m

 

Formålet med uddannelsen er at den enkelte kursist:

 

bliver bedre til at skabe kontakt til klienterne
bliver bedre til at bevare overblikket og fastholde perspektivet for behandlingsarbejdet med den enkelte klient
styrkes i at kunne være sammen med klienten og rumme dennes følelser
at kunne ”holde” klienten ud
Selve målet med uddannelsen vil være at kursistens styrkes i evnen til at kunne hjælpe sine klienter til at komme videre med eget liv, - således at klienten opnår de nødvendige kompetencer som muliggør det at kunne leve et godt liv.

 

Sparta har PT fire personaler på nærværende uddannelsesforløb.

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

36 16 01 00 (Ikke til jobhenvendelser)
info@fondensparta.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018