top of page

TO YDERELIGERE ANSATTE ER STARTET PÅ MISBRUGSUDDANNELSEN

28. Nov 2016

 

To ansatte mere fra Fonden Sparta starter på uddannelse på Institut for uddannelse af misbrugsbehandlere - IFUAM

 

Meget af behandlingsarbejdet foregår i et samspil mellem klient og behandler, hvilket gør at behandlerens personlige integritet konstant bliver udfordret.

 

Fokus på: kontakten og relationer, nærvær, autenticitet, misbrug, terapi, positiv tænkning, overblik, rummelighed, forsvarsmekanismer, behov, samtaleteknik, medafhængighed, konfliktløsning, lederskab m.m

 

Formålet med uddannelsen er at den enkelte kursist:

 

bliver bedre til at skabe kontakt til klienterne
bliver bedre til at bevare overblikket og fastholde perspektivet for behandlingsarbejdet med den enkelte klient
styrkes i at kunne være sammen med klienten og rumme dennes følelser
at kunne ”holde” klienten ud
Selve målet med uddannelsen vil være at kursistens styrkes i evnen til at kunne hjælpe sine klienter til at komme videre med eget liv, - således at klienten opnår de nødvendige kompetencer som muliggør det at kunne leve et godt liv.

 

Sparta har PT fire personaler på nærværende uddannelsesforløb.

bottom of page