Undervisningsdag med Center for Mentalisering

 

15. Nov 2018

Temaet for undervisningsdagen er Skam og skyld, og temadagen afholdes onsdag den 20. november kl. 9.00 – 15.00 - underviser Mette Mørk Nielsen

 

Temaerne for dagen:

 

Skam og skyld udvikling og funktion.

Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge.

Skam i sammenhæng med misbrug og kriminalitet hos udsatte børn og unge.

Mentaliseringsbaserede indsatser med skam baserede unge.

 

 

Vi glæder os!

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018