top of page

VÆRDIGRUNDLAG

Mentalisering
Mentalisering, da en Sparta-medarbejder forsøger at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag.


Rummelighed
Rummelighed, da en Sparta-medarbejder skal kunne forstå sig på menneskers forskelligheder.


Tillid
Tillid, da det er en essentiel forudsætning for at behandling og udvikling af beboerne er mulig.
Tillid, da en Sparta-medarbejder er bekendt med, at tryghed er basalt og en forudsætning for at beboeren kan opbygge tillid.


Dialog
Dialog, da den optimale udvikling bunder i tæt dialog med både beboeren og personerne omkring beboeren. 


Parathed
Parathed, da evnen til at agere hurtigt, når beboeren eller samarbejdspartnere har behov for det.

 

Læs mere på Tilbudsportalen vedr. ungeområdet.

Læs mere på Tilbudsportalen vedr. voksenområdet.

bottom of page