top of page

Fondens idégrundlag er at yde den bedst kvalificerede socialpædagogiske indsats overfor marginaliserede børn, unge og voksne. Det mål har vi tilstræbt siden fonden blev stiftet i 2009. 

Sparta arbejder med borgere, der er karakteriseret ved, at de oftest har større vanskeligheder, er dårligere fungerende og kan være sværere at arbejde med end det, man typisk ser på opholdsstederne. Beboerne på Sparta er fra 12 år. 

Som det fremgår i Spartas logo, rundt om det hele menneske, medgiver behandlingen på Sparta, at man kommer hele vejen rundt om beboeren. Et nøgleord i vores arbejde er omsorg og behandlingen på Sparta bygger på en biopsykosocial tilgang, der fordrer et tæt samarbejde mellem bl.a. pædagoger, terapeuter, lærere, psykologer, psykiater og fysioterapeut. Sparta har et stort fokus på sund livsstil og fysisk velvære. Vi tilbyder desuden et skole- og uddannelsestilbud.

Sparta laver et individuelt tilrettelagt forløb, der tager afsæt i beboerens specifikke vanskeligheder, historie og ressourcer. På baggrund af en grundig vurdering, sammensætter vi forløbet med lige præcis det, der er behov for, ud fra en bred vifte af specialiserede behandlingsformer.

Det er af afgørende betydning, at den beboeren får indflydelse på sit eget liv. Én af grundstenene er kontinuitet under anbringelsen og det videre forløb. Vi inddrager derfor, ud over den beboeren, også forældre og/eller øvrigt netværk i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt og muligt.

bottom of page