top of page

Der er på Fonden Sparta typisk tale om meget sårbare beboere, der har oplevet massiv omsorgssvigt eller/og (udviklings)traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. 

Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at beboeren har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer og at regulere egne følelser. 

Beboerens reaktion på et ikke-udviklingsfremmende opvækstmiljø kan være aggressiv, fysisk adfærd, kamp-flugt reaktioner, overtilpasning, dissociering eller selvskade. Når beboeren senere i livet møder omverdenen med disse fastlåste strategier til at håndtere emotioner, stress og belastning, kan han/hun ende i uheldige situationer og kan have svært ved at navigere i sociale kontekster. Her kræver det professionel behandling at bringe nervesystemet i sikkerhed og ro og dermed få mulighed for neural udvikling til at kunne håndtere og mestre emotionsregulering på andre mere hensigtsmæssige måder, end de tillærte.  

 

Ofte har ovenstående problematikker fået én eller flere af følgende udtryksformer hos beboeren: 
 

- Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder

- Kriminel adfærd

- Udadreagerende, voldelig adfærd

- Gentagne gange tabt i andre systemer, såsom skole og familiestruktur

- Selvskadende selvdestruktiv adfærd

Diagnostisk kan beskrivelserne af beboeren være: 

- Adfærdsforstyrrelser

- ADHD

- Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

- Begyndende personlighedsforstyrrelser

- PTSD

- Et bredt spektrum af Z-diagnoser, som typisk beskriver beboeren i en større sammenhæng. F.eks. vil det          være her vanrøgt, mishandling eller traumatiske hændelser vil være anført. F.eks.: Z 61.4: “Seksuelt overgreb    fra nærtstående person.”

bottom of page