Sparta er organiseret og drevet som en fond, der overordnet drives af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Der er 4 eksterne medlemmer, der er udpeget med baggrund i deres pædagogiske, socialfaglige, økonomiske eller juridiske indsigt. Den ene af disse eksterne medlemmer er bestyrelsesformand.

Derudover er der 3 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer den daglige ledelse af Fonden Sparta.

 

Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed. Den ansætter og afskediger lederne samt træffer alle væsentlige beslutninger vedrørende organisationens drift.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst seks gange om året.

 

Bestyrelsen består af:

  • Bestyrelsesformand: Anker Søndergaard

  • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Rosendal

  • Bestyrelsesmedlem: Per Eybye

  • Bestyrelsesmedlem: Pia Ernst

  • Bestyrelsesmedlem: Jan Spicker

  • Bestyrelsesmeldem: Michael Poulsen

Fredbovej 21 7451 Sunds

CVR 32591299

36 16 01 00 (Ikke til jobhenvendelser)
info@fondensparta.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel

@Fondensparta 2018