top of page

En stor del af Spartas målgruppe har vanskeligheder ved mentalisering.

 

Mentalisering er evnen til at være opmærksom på egne og andres mentale tilstande - det vil sige at være opmærksomhed på egne tanker, følelser, behov, mål og grunde samt på den andens. Desuden indebærer evnen til mentalisering en forståelse for, at mentale tilstande er baggrunden for adfærd. Det omfattende teoretiske grundlag, som begrebet mentalisering bygger på, tilbyder endvidere en forståelsesmodel for, hvad det betyder for børn at være udsat for omsorgsvigt og traumer i deres udvikling. Forståelsen er præget af positive forventninger til de omsorgsvigtede og traumatiserede børn og unges udviklingsmuligheder.

 

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun erfaring i at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med udsatte børn, unge og deres forældre.

 

Janne har selv skrevet og er medforfatter på en del bøger, som vi anvender på Fonden Sparta. Bøgerne udgør både en væsentlig del af den teoretiske interne undervisning til personalet på Fonden Sparta, og som praksis i det daglige behandlingsarbejde. Janne har til dato udgivet følgende bøger:

  • 2012 ”Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge”,

  • 2013 ”Døgninstitutionspædagogik”  

  • 2014 ”Mentalisering i pædagogik og terapi”

  • 2015 ”Mentaliserings guiden”

  • 2016 ”Mentalisering i organisationen” samt i

  • 2017 ”Mentalisering i familien”

 

Janne er dagligleder for Center for mentalisering (www.centerformentalisering.dk) som består af en række fagfolk der arbejder med mentaliseringsbaseret behandling i forhold til omsorgsvigtede og traumatiserede børn og unge.

Fonden Sparta har i flere år samarbejdet med Janne Østergaard og Center for Mentalisering om uddannelse af personalet.

Center for Mentalisering gennemførte fra efteråret 2014 og frem til sommeren 2015, et omfattende arbejde med at implementere mentalisering i yderste led på Sparta. De blev i den forbindelse arbejdet med undervisning, observationer og hands on supervision på Sparta. Siden har Center for Mentalisering årligt løbende afholdt undervisningsforløb over 5 kursusdage, ligesom Center for Mentalisering forestår den løbende supervisering af medarbejderne på afdelingerne.

Derudover er der blevet arbejdet med mentalisering på organisations- og ledelsesniveau. 

bottom of page