top of page
  • Fonden Sparta

SUPER DAG MED CENTER FOR MENTALISERING

En super spændende dag med Center for Mentalisering.


I forlængelse af Spartas interne uddannelsesforløb, som bl.a. indeholder ét 5 dages uddannelsesforløb sammen med Center for Mentalisering, afholdte Sparta en uddannelsesdag mandag den 8. Maj, hvor temaet var: • STORM – modellen, herunder traumebehandling i mødet med særligt sårbare unge. • Hjernen og teenagere, herunder hovedlinjerne i teenageperiodens neuropsykologiske forandringer og udviklingsopgaver. • Særligt sårbare unge under ombygning. Udover ovenstående dag består forløbet af 4 øvrige dage, hvor temaerne er: • ”Brush – Up” i relation til begrebet mentalisering – Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen, herunder det grundlæggende rationale i mentaliseringsbaseret behandling. • Børn og Unge udsat for seksuelle overgreb, traumer, PTSD, symptomer og Copingstrategier. • Introduktion og arbejdet med Praksisguiden, hvor fokusset er mentalisering i praksis med omsorgssvigtede og traumatiserede unge og voksne. • Mentalisering og organisationen, hvor fokusset er den socialfaglige medarbejder, påvirkninger og redskaber til at bevare robusthed og mentaliseringsevne. Udover ovenstående fem dage skal Spartas personale have 3 yderligere dage sammen med Center for mentalisering, hvor fokusset er Mentalisering og Misbrug. Et uddannelsesforløb som vil klæde personalet bedre på ift. almen viden om misbrug og håndtering misbrugsproblematikker i behandling udenfor det at være indskrevet i et reelt misbrugstilbud. Undervisningen vil støtte deltagere i at blive bedre til at hjælpe de unge med deres misbrugsproblematikker og selv, gennem anvendelse af mentalisering, at blive ved med at se bagom adfærd.Comments


bottom of page