top of page
  • Fonden Sparta

"STYRKET INDSATS"

Opdateret: 19. okt. 2022

Hvad er ”Projekt styrket indsats overfor anbragte børn”?

Projektet går i sin helhed ud på, at støtte flere anbragte børn til at få en uddannelse. Dette vil medarbejdere og ledere på 15 forskellige døgntilbud i fællesskab prøve at blive klogere på. De vil prøve at opdage og forstå, hvad det er der sker, når anbragte børn og unge alligevel kommer i skole eller færdiggøre et fag. Det handler om, at arbejde på at finde ud af, hvordan vi kan gøre meget mere af det, som virker for børnene. Projektet vil blive udarbejdet ud fra samme metode – Positiv Afvigelse. Det handler kort sagt om, at kunne gøre en forskel med de eksisterende ressourcer som allerede er tilgængelige. Løsninger findes indefra gennem deltagere og fællesskabet. Der stilles hele tiden skarpt på, hvem der skal sidde med omkring bordet, for at kunne løse udfordringen endnu bedre. Hvad skal der ske og hvor meget (Omfanget) Projektet løber over 2 år, hvor udvalgte ledere samt medarbejdere vil deltage i workshops samtidig med, at der vil blive indsamlet data på hver enkelt tilbud i hverdagen, som kan bruges til at gøre alle implicerede klogere. I tråd med ovenstående vil der være forskellige følgegrupper som følger med fra sidelinjen og byder ind med råd, retningslinjer og andet. Disse følgegrupper er blandt andet alle tilsynsenheder i landet, LOS, Børns Vilkår, Børne og kulturchefforeningen, KL, SL, Region Midtjylland og VIA College. Alle disse grupper skal løbende være med til at sikre projektets kvalitet. Hvordan har Fonden Sparta organiseret projektet? På Fonden Sparta er der nedsat en projektgruppe som består af 7 ansatte. Disse 7 arbejder alle på forskellige afdelinger hos Fonden Sparta og kan dermed få projektet forankret blandt de unge og personalet på hele institutionen. Samtidig kan projektgruppen indsamle data til workshops og andet fra alle afdelinger og få alle unge og deres viden med i processen. Hvad forventer vi? Vi forventer at blive klogere. Klogere på udfordringen som vores unge har og hvordan vi kan skabe bedre forudsætninger for løsningen af disse udfordringer. Vi forventer, at vi gennem dialoger, forståelse og ekstraordinær samarbejde med andre døgntilbud kan få flere af de unge som er anbragt hos os til at få sig en uddannelse og dermed få bedre vilkår fremadrettet. Såfremt du har spørgsmål hertil er du mere end velkommen til at kontakte Rene Kongsted på: rk@fondensparta.dk


Comments


bottom of page