top of page
  • Fonden Sparta

Certificering i EMS - Emotionel Mentalizing Scale.

“Mentalisering handler om indersider” - Emotionel Mentalizing Scale - EMSEMS er et vurderingsredskab, der på en let og tilgængelig måde vurderer den unges mentaliseringskompetance. EMS er udviklet ud fra ønsket om, at foranstaltninger, interventioner og terapeutiske metoder kan målrettes yderligere gennem den unges evne til at Mentalisering. Hensigten er således, at fagpersoner skal kunne anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

EMS består dels af et struktureret interview og dels af en skala, som har til formål at undersøge det gennemsnitlige niveau og det højeste/laveste niveau for den interviewedes mentaliseringskompetance, som det kommer til udtryk i interviewet.

Formålet med at anvende EMS er at undersøge den interviewede emotionelle tilgængelighed, evne til at reflektere med nysgerrighed og indlevelses samt evne til at realitetsteste. EMS vil med fordel kunne anvendes som en del af en vurdering, hvor formålet er at tilrettelægge en interventionsplan på fx opholdssteder.Comments


bottom of page