top of page
  • Fonden Sparta

Undervisningsdag med Center for Mentalisering

Temaet for undervisningsdagen er Skam og skyld, og temadagen afholdes onsdag den 20. november kl. 9.00 – 15.00 - underviser Mette Mørk Nielsen


Temaerne for dagen: Skam og skyld udvikling og funktion. Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge. Skam i sammenhæng med misbrug og kriminalitet hos udsatte børn og unge. Mentaliseringsbaserede indsatser med skam baserede unge. Vi glæder os!Kommentarer


bottom of page