top of page
  • Fonden Sparta

HAP TILBUD PÅ FONDEN SPARTA - HVAD ER DET ?

På Fonden Sparta har vi 4 uddannet behandlere. HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er udviklet, og videreudviklet, i Sverige siden 1980 af psykolog Thomas Lundqvist og Dan Erricsson.


Metoden er i dag meget anerkendte og udbredt til behandlingen af cannabismisbrug i Sverige og Norge - og i stigende grad også i Danmark. Det særlige ved denne behandlingsmetode er, at den er udviklet på baggrund af viden om den kognitive dysfunktion et længerevarende forbrug af cannabis medfører. Selve HAP programmet forløber (som minimum) intensivt over 10 uger. I starten mødes du og behandleren 2 gange om ugen. Et HAP behandlingsforløb starter altid med en screening, hvor din misbrugsprofil afdækkes, og dine kognitive funktioner testes. Der vil under forløbet foretages løbende urinprøver. Selve behandlingen har tre hovedfaser: I den første medicinske fase, lægges vægten på at komme alle de fysiologiske reaktioner og følelser i forkøbet, som en afvænning altid vil afstedkomme. Der vil komme abstinenser, og du vil opleve en stærk trang til lige at ryge en enkelt mere for at undgå de ubehagelige følelser og kropsfornemmelser. Programmet har derfor i denne første fase rigtig meget fokus på at sikre du ikke "ryger" tilbage, for lige om hjørnet aftager ubehaget, og vejen ud af misbruget ligger tættere på end før. Men det er vigtigt at understrege, at det netop er i de første 2-3 uger at hashrygeren falder i igen. Fordi det er hér de rigtig ubehagelig følelser kommer. Allerede efter 4 uge dæmpes ubehaget markant, og din hjerne begynder så småt at komme tilbage på et rigtig godt spor igen. Den anden psykologiske fase, har derfor sit hovedfokus på at begynde at bruge og udvikle hjernen. Du udvikler din evne til refleksion, selvindsigt, indlæring og til det at kunne håndtere svære følelser. Dine kognitive funktioner begynder at blive bedre, din hukommelse og evne til fokus stiger, og du får gennem programmet helt konkrete redskaber, så du stærkere og stærkere kan motivere dig selv til at fastholde vejen ud af misbruget. Den tredje, sociale fase, handler om alt det der skal medvirke til, at du skaber en helt ny identitet - ikke bare som "ikke-hash-misbruger", men om dig som menneske. Det er tid til at udvikle nye sociale strategier, forstå din egen udviklingsproces og ikke mindst at få et helt nyt syn på fremtiden, hvor der nu også er plads til tanker om uddannelse, venner, kæreste og måske et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet.Comentarios


bottom of page