top of page
  • Fonden Sparta

MENTALISERINGSBASERET MILJØTERAPI.

Samarbejde med Center for Miljøterapi.


Fem personale skal hen over foråret 2017 på kursus i mentaliseringsbaseret miljøterapi, hvor professor Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt forestår undervisningen. Norske Bente Sommerfeldt og Finn Skårderuds arbejde og udgivelser er velkendt for mange fagfolk og senest i denne sammenhæng for udgivelsen af deres bog om miljøterapi på et mentaliseringsbaseret grundlag. Kurset tager afsæt i 5 undervisningsdage, hvor formålet er at fremme deltagernes kompetencer i, hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhænge. Deltagerne tilegner sig kompetencer om mentalisering og mentaliseringssvvigt, og den betydning dette har for psykisk sundhed og psykopatologi. Videre tilegner deltagerne sig evner at kunne mestre miljøsituationer præget af mentaliseringssvigt både hos borgere og i personalegruppen. Fonden Sparta har siden 2013 samarbejdet med Center for mentalisering ved Janne Østergaard Hagelquist og bestræbt sig efter, at implementere et mentaliseringsbaseret udgangspunkt såvel i det pædagogiske arbejde med borgerne og i ledelsen. Vi ser netop forløbet med Finn Skårderud og Bente Sommerfelt, som et yderligere tiltag for at fremme mentaliseringen på Fonden Sparta. Sagt på anden måde – Vi glæder os og forventer det bliver mega fedt, inspirerende og cool.Kommentare


bottom of page